Logo

Tjänstecykel

Erbjud kunder och anställda ett alternativ till bil. Tillhandahåll cyklar på er arbetsplats som kan användas exempelvis till en del av de kortare resorna i tjänsten så som besök hos närbelägna kunder.

 

Vad är en Tjänstecykel?

Definitionen av en ”tjänstecykel”, ur ett skattetekniskt perspektiv, är en cykel som köps in av företaget för att användas av anställda eller företagets kunder. Av anställda ska tjänstecykeln endast användas i tjänsten, aldrig privat (till skillnad från förmånscykel). En tjänstecykel ska förvaras på företaget när den inte används. Då en tjänstecykel aldrig nyttjas privat behöver anställda inte betala förmån för nyttjande av en sådan cykel och företaget betalar således inte heller några arbetsgivaravgifter. Kostnaden för en tjänstecykel är därmed begränsat till inköpspris, eventuella finansieringskostnader och servicekostnader.

Tjänstecykeln
Foto: Batavus

Exempel på användande av Tjänstecyklar:

 

Copyright 2015. All rights reserved Tjänstecykeln.se
Webbproduktion oj.se.